Jsi přihlášen jako: Host (3.230.173.188) Práva: Žádné Novinky Pravidla [ Přihlásit se ]  

Pravidla Rebornu

Základní pravidla:


1. Gamemaster je nejvyšší herní autorita a jeho rozhodnutí jsou pro hráče konečná a neoddiskutovatelná. Veřejné napadání členů GM týmu bude trestáno. Dále ma Gamemaster právo zachovat se jinak než je psáno v pravidlech.

- Pokud se domníváš, že GM rozhodl nespravedlivě, máš možnost vyslovit nesouhlas, pokud při tom zachováš chladnou hlavu.


2. Ztracené předměty se nenahrazují, ani když ke ztrátě dojde chybou serveru.

- Při ztrátě bez zavinění hráče mohou GM po vzájemné poradě udělit vyjímku.


3. Je přísně zakázáno zneužití/zatajování herních chyb (bugů, chybných nastavení v ekonomice, dropech atd.) i jejich šíření mezi hráče.

- Pokud si nejsi jistý jestli si objevil bug, konzultuj to s někým z adminů serveru.

- Tresty:
1. trest: 3 měsíce ban + smazání obsahu Kafry a inventáře + doživotní podmínka na smazáni účtu.
2. trest: Smazání všech účtů, IP ban.


4. Jsou zakázány programové úpravy herního klienta případně jiné programy/úpravy (inject, hook, boti, makrovací programy) i šíření informací o nich (odkazy, návody). Tyto programy ani nemusí umožnovat herní zvýhodnění vůči ostatním.

- GRF archívy je povoleno měnit, pokud neumožnují herní zvýhodnění (sprity s nulovým delayem jsou tedy zakázané).

- Tresty:
1. trest: Smazání všech účtů, IP ban.

5. Jméno postav, název party a petů nesmí obsahovat vulgární výrazy, nebo jinak nevhodné názvy např. označení "GM" v jakémkoliv tvaru.

- V těchto případech bude hráč přejmenován na "Nevhodné jméno xx," a bude mu nabídnuta bezplatná změna jména. Jednou za delší dobu budou všechny postavy s těmito jmény smazány.

- Tresty:
1. Smazání postavy (pokud je vulgárně či urážlivě pojmenovaná).
2. Zablokování účtu pokud se bude opakovat bod 1.

6. Ve hře, stejně jako na stránkách, fóru a IRC, dodržujte obecná pravidla slušného chování.

- Tresty:
1. trest: 6 hodin jail.
2. trest: 12 hodin jail + smazání inventáře.
3. trest: 24 hodin jail + smazání Kafry + doživotní podmínka na smazáni účtu.
4. trest: smazání účtu.
Závažnější porušení pravidel slušného chování (např. krádeže, podvody, ...) se trestají permbanem už napoprvé.

7. Není tolerovaná vulgarita, obtěžování ostatních hráčů, spamování chatu (včetně psaní velkými písmeny),killsteal a kradení lootu. Dále není povoleno žebrání v jakémkoliv tvaru - speciálně o vyexpení, itemy a zeny. Zákaz sbírání lootu a killstealu neplatí u MVP monster (jen pokud by útočník toto MVP zabil bezpečně sám).

- Tresty:
1. trest: 12 hodin jail.
2. trest: 24 hodin jail + smazání inventáře.
3. trest: 48 hodin jail + smazání Kafry + doživotní podmínka na smazáni účtu.
4. trest: smazání účtu.

8. Ve 'free pvp' mapě lze útočit na kohokoliv bez omezení. V 'test pvp' mapě jen se souhlasem napadeného.

- Tresty:
1. trest: 12 hodin jail.

9. Prodávání věcí ve městech (Vending) není povoleno. Na prodej je určena tržnice, na kterou se dostanete z každého většího města. To samé platí o zakládání chatu 'Koupím, Prodám, Vyměním'.

- Tresty:
1. trest: 6 hodin jail.

10. Prodávat předměty/postavy za skutečné peníze nebo věci je také zakázáno. Dělat reklamu na jiný server než CzechRO je zakázáno. Prodávat věci z jiného/na jiný server je taktéž zakázáno.

- Tresty:
1. trest: zablokování všech účtů a trvalé blokování IP adresy.

11. Pokud herní účet sdílí více hráčů (ti kteří znají login), vykrádání bude přísně trestáno. Ukradené věci se nevrací.

- Tresty:
1. trest: měsíc ban + smazání inventáře, Kafry a peněz.
2. trest: smazání účtu.

12. Pokud víte o porušování pravidel a nenahlásíte to, vystavujete se stejnému trestu jako hřísník.

Pravidla pro účty:


1. Je přísně zakázáno veškeré vyměňování herních postav mezi hráči.

- Tresty:
1. trest: smazání všech účtů obou zúčastněných.

2. Sdílené účty mezi více hráči (např. guildovní) nejsou přímo zakázany, ale pokud se objeví problém, tak tento účet bude smazán.

- Tresty:
1. trest: smazání účtu.

3. Možnost předání účtu zde je, ale pouze jako darování (např. když hráč končí). V takovém případě musí proběhnout změna registračního emailu, jinak bude účet smazán, objeví-li se problém.

Pravidla pro homunculy a mercenary:


1. Je zakázáno jakkoliv (pohyb, používání skillů,...) ovládat postavu majitele homunkula nebo mercenary pomocí LUA skriptů.

- Tresty:
1. jail, snížení intimacy na polovinu
2. 12 hodin jail, snížení intimacy na 0
3. 24 hodin jail, smazání homuna.

2. Expení pomocí homunkula/mercenary je povoleno pouze pokud majitel sleduje hru. V případě GM nebo automatické kontroly musí zareagovat nejpozději do 5 minut. Pokud vykoná jakoukoli činnost kterou nelze pomocí LUA scriptu legálně provádět, je povinen majitel na kontrolu reagovat okamžite.

- Tresty:
1. jail, snížení intimacy na polovinu
2. 12 hodin jail, snížení intimacy na 0
3. 24 hodin jail, smazání homuna.
4. Při opakování AFK prohřešků jedním hráčem může dojít až k zablokování všech účtu.

3. Více homunculů lognutých jedním hráčem za účelem dělání guild huntů je zakázáno (Pozn.: guild hunty homunem jdou dělat až od lvl 12 guildy)

- Tresty:
1. vymazání počtu zabitých příšer v guild huntu.
2. smazání všech homunculů.
3. smazání účtů.

Guildovní pravidla:


1. Guildovní logo nesmí pohoršovat a nesmí být stejné nebo snadno zaměnitelné s logem již existující guildy.

2. Je zakázáno používat označení 'GM' jako guildovní titul.

3. U dohodnuté gildovní války (obě gildy se vzájemně nastaví jako nepřátele a pak na sebe mohou kdekoli mimo města útočit) je povoleno cokoli, pokud tím nadměrně neobtěžujete nezůčastněné hráče.

4. Do hradu může vstupovat pouze hráč, který je členem guildy která má skill Approval a guildovní logo.

5. Je zakázáno mít v partě v hradu jiné členy než z vlastní guildy.

6. Je zakázáno zneužívání skillů k obtěžování ostatních hráčů (tzv. Skill Abuse). Myslí se tím např. Přepisování Assumptia pomocí Kyrie Eleison (pouze mimo hrad), přepisování Kaite pomocí Assumptia (pouze mimo hrad), nebo házení warpu na políčko, kde se respawnují hráči a podobně. Dále je zakázáno zneužití funkcí hry k obtěžování hráčů, například nabízení obchodu protivníkům během GW.

- Tresty:
1. týden zakaz na GW + jail.
2. měsíc zákaz na GW + GW podmínka.
3. měsíc ban účtu + smazání Kafry.
4. smazání účtu.

Vytváření účtů a postav:


1. Heslo by mělo být dostatečně dlouhé (min. 6 znaků) a je doporučeno používat kombinaci písmen a číslic.

2. Nikdy nevydávejte heslo ke svému hernímu účtu, ani osobám vydávajícím se za GM. GM po Vás nikdy nebudou tyto informace vyžadovat!

3. Nepoužívejte stejné heslo jako máte jméno účtu nebo stejné jako na jiném Ragnarok serveru. Totéž platí i o jednoduchých heslech typu 'ragnarok' nebo '123456'.

V případě problemů se ozvěte adminovi - nick k3dT, a to buď PM přes fórum nebo přes ICQ, případně IRC (údaje jsou na fóru v profilu).

Upřesnění trestů:


- Jail je dvojího typu. Pokud je v trestu uvedeno pouze jail, znamená to, že bud potřeba jen sesbírat houby. Pokud budete u trestu uveden i počet hodin, budete muset tento čas strávit ve vězení a zároveň sesbírat houby. Započítává se pouze online čas ve vězení.

- Tresty uděluje při závažném porušení pravidel GM. Změnit ho může pouze GM které ho udělilo, nebo admin serveru (k3dT).

- Smazání účtu probíhá ve dvou fázích. Nejprve bude účet zablokován a poté budou mít GM měsíční lhůtu na rozmyšlení trestu. Pokud hříšník přesvědčí GM, nebo shledají-li GM, že smazání účtu je přísný trest, bude místo smazání navrhnut jiný trest. V opačném případě bude účet po jednom měsíci smazán.

Nadstandardní služby ze strany GM:


- Změna guildmastera je možná, potřebujete 5M zeny + 1x Emperium, současný i budoucí GM musí být online a ve stejné guildě.

- Svatba postav stejného pohlavní je možná pouze přes gamemastera. Cena 1,5M za oddani, 3M za svatbu s eventem.

- Změna pohlaví je možná. Poplatek je stanoven na 3M zeny. Na účtu nesmíte mít Barda nebo Dancerku, případně Clowna nebo Gypsy. Úprava stylu vlasů a jejich barvy není v ceně. Na to je quest.

- Reset skillů/statů není možný v žádném případě. Pokud jste se překlikli o max. 3 stat pointy je možné požádat GM o vrácení, ale ten vám nemusí vyhovět.

- Změna jména postavy je možná. V připadě zájmu budete potřebovat: 3M zeny, 300 kusů Rough Elunium a 300 kusů Rough Oridecon. V případě nevhodného pojmenování postavy je změna zdarma (mimo vulgarní jména - ty se mažou).

- Dohladanie stratenej veci na vlastných/kamarátových účtoch je možné za poplatok 1M zeny. Tento poplatok je možné odpustiť v špecifických prípadoch (napr. vykradnutý účet).

(c) k3dT 2004-2012 (aktualizace: 24.4.2012)
(Tato stránka potřebovala k vygenerování 589kB RAM a 3.0E-5 sekund)